ИМПРИНТ

НОВИ СВЕТОВНИ ЗАПИСИ

Този уебсайт се управлява от New World Records.

Компанията е законно представлявана от управляващия директор Свен Гилер.

Регистрация
Данъчен номер: 065/224/07273 (данъчна служба в Еберсвалде)
Идентификационен номер по ДДС: DE 273160220
Отговорен окръжен съд Бернау близо до Берлин

пощенски адрес
Нови световни рекорди

6

94051 Хаузенберг

Германия

Контакт
Имейл: info@new-world-records.com
Телефон: +49 (0) 8586 9849050 Понеделник - Петък 10:00 - 16:00

Платформа на комисията на ЕС за онлайн разрешаване на спорове: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Бихме искали обаче да отбележим, че по същество не сме подготвени да участваме в арбитражна процедура.

отговорност

Този уебсайт е съставен с възможно най-голямо внимание. Въпреки това не може да се даде гаранция за коректността и точността на съдържащата се в тях информация. Всяка отговорност за вреди, които възникват пряко или косвено от използването на този уебсайт, е изключена, освен ако те не се основават на умисъл или груба небрежност. Ако този уебсайт се отнася до интернет страници, управлявани от трети страни, New World Records не поема отговорност за тяхното съдържание.

Отговаря за съдържанието на тази страница:

Свен Гилер

Нови световни рекорди

Ул. Пренцлауер 52

16348 Wandlitz

Германия

Търговска марка

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на този уебсайт са защитени от закона за търговските марки в полза на New World Records и / или художника. Това важи по-специално за имена на етикети, лога и емблеми.

Валидност за присъствие в социалните медии

Този отпечатък се отнася и за следните присъствия в социалните медии: